Игри

Информация за страница Графици

   Работните и други видове графици са ясно видими и достъпни за хората, на които са нужни да се ориентират конкретно в някаква обстановка. По принцип служителите са длъжни да помнят наизуст часовете на своето работно време, но много от тях, особено ако са още нови, няма как да влязат в ритъм още през първите дни. Това в никакъв случай не означава, че не трябва да ходят на работа или да закъсняват, а чисто и просто, че имат нужда да поглеждат графика и така да не объркат часовете на работното си време. По същия начин стои въпросът и с лекциите в университетите или часовете в училище. В началото на учебната година учащите се кадри получават нагледно разграфена своята програма за всеки ден, но е естествено в началото да не са в състояние да я научат наизуст. Затова те гледат написаното и така знаят по какво им предстоят занимания днес, а след време го запаметяват.

   Освен добре познатите ни графици за учебни часове и работно време, има още много други, които се ползват в ежедневието. Например всяка жилищна кооперация има залепен списък с имената на живеещите по етажи, така че в случай на натрупан снеговалеж да се знае кое точно семейство има задължението да разчисти снега пред входа. Принципът в този случай е ротационен – една седмица е едно семейство, а следващата друго. Най-често се тръгва от последния към първия етаж, ето защо никой няма как да е ощетен или натоварен повече с това задължение в сравнение с останалите. Други такива информационни табла, които в повечето случаи са импровизирани, тоест листът с имената се залепва за стената, се отансят за събирането на пари за общи части или ремонти. Разграфяването се налага най-вече поради факта, че всяко едно семейство живее в различен по площ и големина апартамент. Съвсем естествено е за обитателите на гарсониерите да се изисква най-малка парична сума, докато най-много плащат живеещите в тристайни жилища. Това разпределение изглежда справедливо, още повече, че в големите апартаменти се предполага, че живеят и повече на брой хора в сравнение с едностайните, където в най-добрия случай те са населявани от двама или трима здуши.

   Плановете на разнообразните жилищни, обществени и други сгради пък са изобразени именно под формата на графици и таблици, така че всеки дошъл да може да добие представа относно това, което търси. Болниците и общините са типичен пример за такива сгради, в които всеки ден и по всяко време на работния процес идват много на брой хора. Те търсят съответните служби в зависимост от конкретния си случай и за да не губят време в питане за упътване, прибягват до графика на информационните табла. Там, освен плановете за евакуация в случай на непредвидена ситуация като пожар или бомбена заплаха, има подробни изображения за разположенията на всеки един кабинет. Ако пък и преди сме идвали на същото място, би следвало вече добре да познаваме сградата и намирането на който и да било обект да не представлява трудност. Все пак информационните табла са направени именно с цел да ни улесняват.

eXTReMe Tracker